ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
นร 5119.16/812แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยกอ.รมน.จังหวัด ส.ต.หน.ส่วนราชการทุกหน่วย14/08/2562
ศธ 02113/ว1179/ว1975การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562ศึกษาธิการจังหวัดสตูลผอ.สพป.ผอ.สช. ท้องถิ่นจังหวัดสตูล31/07/2562
ศธ 02113/1147/2000การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลศึกษาธิการจังหวัดสตูลตามบัญชีแนบ30/07/2562
สต 0017.1/6400ได้รับความเดือดร้อนจากโรงรับซื้อเศษยางพารา ส่งกลิ่เหม็นรบกวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายเดโช จวนซ้าย19/07/2562
ยธ02081/5452เชิยประชุม กพยจ ครั้งที่ 3/2562ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะกรรมการ กพยจ. จังหวัดสตูล19/06/2562
สต 73801/ว587/ว3ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง28/05/2562
สต 73801/ว587/ว2ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง28/05/2562
สต 0017.2/228โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ของบริษัท พีเอสดี เทค (ประเทศไทย) จำกัดสำนักงานจังหวัดสตูลอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล27/05/2562
สต 727901/ว432ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลนายกอบต.นาทอนนายกอบต.ทุกแห่ง27/05/2562
สต 73801/ว587/ว1ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง27/05/2562
สต 727901/ว423ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างนายกอบต.นาทอนนายกอบต.ทุกแห่ง23/05/2562
0915.521/1078/11ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติตะรุเตารายชื่อบัญชีแนบท้าย15/05/2562
คค0703.58//ว1310ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแขวงทางหลวงชนบทสตูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ07/05/2562
ปช 0034(สต)/ว5ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันฑ์ข่าวรับสมัครงานผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น03/05/2562
ลช.สต./ว2563ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของรางวัล งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2562นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล/ปลัดจังหวัดสตูล/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหว01/05/2562
ยธ02081/ว1288ขอข้อมูลสถิติหรือผลการดำเนินงานหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหน่วยงานในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดสตูล (กพยจ.)07/03/2562
สต 0418/27โครงการคัดเลือกหมู่่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562นายอำเภอควนกาหลงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล04/01/2562
ศธ 04007.670/ว1ขอนำส่ง ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล03/01/2562
คค0703.5//ว3126ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธาแขวงทางหลวงชนบทสตูลส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ12/12/2561
ศธ 02113/ว1455/ว1416ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562ศึกษาธิการจังหวัดสตูลหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสตูลทุกหน่วยงาน18/10/2561
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน