ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 0118/ว2079แจ้งจากกรมอุตุวิทยาได้คาดการณสภาพอากาศนายอำเภอเมืองสตูลนายกเทศมนตรี ทุกตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง19/07/2561
สต 0018.1/ว3040การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา ฯ ครั้งที่ 2ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายอำเภอเมื่องสตูล นายอำเภอทุ่งหว้า และนายอำเภอมะนัง26/06/2561
มท 5305.94 สต.(บค) 1ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Appication PEA Smart Plusการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง18/06/2561
สต 71501/ว160ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงนายอำเภอควนกาหลง,นายอำเภอมะนัง,นายอำเภอควนโดน,นายอำเภอท่าแพ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ,นายกอ30/05/2561
สต 0118/ว490กำหนดเขตคุบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดสตูลนายอำเภอเมืองสตูลนายกตำบลคลองขุด,ฉลุง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง,เกตรี21/05/2561
ศธ 02113//ว368ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสร้างแหล่งเรียนรู้ จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561ศึกษาธิการจังหวัดสตูลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล15/03/2561
สต 51003/ว71ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26/01/2561
สต 51001/ว1ขอเชิญร่วมประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายก อปท.08/01/2561
สต 72101/2ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง06/11/2560
สต 72101/1ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง06/11/2560
สต 0017.3/ว6283ขอเชิญร่วมงานวันปิยะ ปี 60ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทุกส่วนราชการ18/10/2560
สต 0017.3/ว6281มอบหมายภารกิจวันปิยะ ปี 60ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง18/10/2560
สต 0017.2/ว6189การขอโอนสินทรัพย์ที่ได้จากงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี พ.ศ.2555-2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง17/10/2560
สต 0017.2/ว6204ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล) ครั้งที่ 6 /2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล) และส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย16/10/2560
ศธ 02113//544รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา16/10/2560
สต 0032/8720ส่งคู่สัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซานด์11/10/2560
สต 0018.1/ว6093โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลือนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายอำเภอ ทุกอำเภอ09/10/2560
สต 0017.3/ว6068ขอเชิญร่วมมทำบุญ พล.อ.ชวลิต พุกผาสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทุกส่วนราชการ09/10/2560
ปช 0034(สต)/ว7ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล/หัวหน้าหน่วนงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรอิสระ/ผบ.หน่วยกำลังในพื้นที่/04/10/2560
สต 0021/8107ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา27/09/2560
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน