ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 0017.1/8519หนังสือรับรองสำนักงานจังหวัดสตูล กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายอำเภอเมืองสตูล29/10/2562
สต 51001/ว883ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลส่วนราชการในจังหวัด18/10/2562
สต 0017.3/ว5202การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย24/09/2562
ศธ 04007.670/ว5078ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูล16/09/2562
สต 73801/ว982ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผ๔้บริหารที่ว่างองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริห่ารส่วนตำบลทุกแห่ง30/08/2562
สต 0017.1/ว4676ขอให้ยกเลิกด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะหลีเป๊ะเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ตำรวจภูธรจังหวัดสตู26/08/2562
สต 0017.1/4676ขอให้ยกเลิกด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะหลีเป๊ะเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำนักงานจังหวัดสตูล กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นางรัตนา คงนวล24/08/2562
นร 5119.16/812แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยกอ.รมน.จังหวัด ส.ต.หน.ส่วนราชการทุกหน่วย14/08/2562
ศธ 02113/ว1179/ว1975การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562ศึกษาธิการจังหวัดสตูลผอ.สพป.ผอ.สช. ท้องถิ่นจังหวัดสตูล31/07/2562
ศธ 02113/1147/2000การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลศึกษาธิการจังหวัดสตูลตามบัญชีแนบ30/07/2562
สต 0017.1/6400ได้รับความเดือดร้อนจากโรงรับซื้อเศษยางพารา ส่งกลิ่เหม็นรบกวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายเดโช จวนซ้าย19/07/2562
ยธ02081/5452เชิยประชุม กพยจ ครั้งที่ 3/2562ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะกรรมการ กพยจ. จังหวัดสตูล19/06/2562
สต 73801/ว587/ว3ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง28/05/2562
สต 73801/ว587/ว2ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง28/05/2562
สต 0017.2/228โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ของบริษัท พีเอสดี เทค (ประเทศไทย) จำกัดสำนักงานจังหวัดสตูลอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล27/05/2562
สต 727901/ว432ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลนายกอบต.นาทอนนายกอบต.ทุกแห่ง27/05/2562
สต 73801/ว587/ว1ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง27/05/2562
สต 727901/ว423ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างนายกอบต.นาทอนนายกอบต.ทุกแห่ง23/05/2562
0915.521/1078/11ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติตะรุเตารายชื่อบัญชีแนบท้าย15/05/2562
คค0703.58//ว1310ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแขวงทางหลวงชนบทสตูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ07/05/2562
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน