ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
คค0703.5//ว3126ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธาแขวงทางหลวงชนบทสตูลส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ12/12/2561
ศธ 02113/ว1455/ว1416ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562ศึกษาธิการจังหวัดสตูลหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสตูลทุกหน่วยงาน18/10/2561
ศธ 04246.46/842การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล17/09/2561
ศธ 04246.46/ว843การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล17/09/2561
ศธ 04246.46/ว842การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล17/09/2561
ศธ 04007.670/ว4480ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 17/09/2561
สต 0032/8144ขอเชิญจัดนิทรรศการในงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดบประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายอำเภอละงู12/09/2561
สต 73301/ว840ขอส่งประกาศอบต.ปาล์มพัฒนานายก อบต.ทุกแห่ง27/08/2561
ศธ 04007.670/ว4084ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูล27/08/2561
สต 0118/ว2079แจ้งจากกรมอุตุวิทยาได้คาดการณสภาพอากาศนายอำเภอเมืองสตูลนายกเทศมนตรี ทุกตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง19/07/2561
สต 0018.1/ว3040การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา ฯ ครั้งที่ 2ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายอำเภอเมื่องสตูล นายอำเภอทุ่งหว้า และนายอำเภอมะนัง26/06/2561
มท 5305.94 สต.(บค) 1ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Appication PEA Smart Plusการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง18/06/2561
สต 71501/ว160ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงนายอำเภอควนกาหลง,นายอำเภอมะนัง,นายอำเภอควนโดน,นายอำเภอท่าแพ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ,นายกอ30/05/2561
สต 0118/ว490กำหนดเขตคุบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดสตูลนายอำเภอเมืองสตูลนายกตำบลคลองขุด,ฉลุง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง,เกตรี21/05/2561
ศธ 02113//ว368ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสร้างแหล่งเรียนรู้ จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561ศึกษาธิการจังหวัดสตูลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล15/03/2561
สต 51003/ว71ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26/01/2561
สต 51001/ว1ขอเชิญร่วมประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายก อปท.08/01/2561
สต 72101/2ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง06/11/2560
สต 72101/1ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง06/11/2560
สต 0017.3/ว6283ขอเชิญร่วมงานวันปิยะ ปี 60ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทุกส่วนราชการ18/10/2560
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน