ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
0915.521/1078/11ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติตะรุเตารายชื่อบัญชีแนบท้าย15/05/2562
คค0703.58//ว1310ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแขวงทางหลวงชนบทสตูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ07/05/2562
ปช 0034(สต)/ว5ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันฑ์ข่าวรับสมัครงานผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น03/05/2562
ลช.สต./ว2563ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของรางวัล งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2562นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล/ปลัดจังหวัดสตูล/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหว01/05/2562
ยธ02081/ว1288ขอข้อมูลสถิติหรือผลการดำเนินงานหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหน่วยงานในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดสตูล (กพยจ.)07/03/2562
สต 0418/27โครงการคัดเลือกหมู่่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562นายอำเภอควนกาหลงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล04/01/2562
ศธ 04007.670/ว1ขอนำส่ง ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล03/01/2562
คค0703.5//ว3126ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธาแขวงทางหลวงชนบทสตูลส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ12/12/2561
ศธ 02113/ว1455/ว1416ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562ศึกษาธิการจังหวัดสตูลหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสตูลทุกหน่วยงาน18/10/2561
ศธ 04246.46/842การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล17/09/2561
ศธ 04246.46/ว843การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล17/09/2561
ศธ 04246.46/ว842การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล17/09/2561
ศธ 04007.670/ว4480ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 17/09/2561
สต 0032/8144ขอเชิญจัดนิทรรศการในงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดบประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายอำเภอละงู12/09/2561
สต 73301/ว840ขอส่งประกาศอบต.ปาล์มพัฒนานายก อบต.ทุกแห่ง27/08/2561
ศธ 04007.670/ว4084ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูล27/08/2561
สต 0118/ว2079แจ้งจากกรมอุตุวิทยาได้คาดการณสภาพอากาศนายอำเภอเมืองสตูลนายกเทศมนตรี ทุกตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง19/07/2561
สต 0018.1/ว3040การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา ฯ ครั้งที่ 2ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายอำเภอเมื่องสตูล นายอำเภอทุ่งหว้า และนายอำเภอมะนัง26/06/2561
มท 5305.94 สต.(บค) 1ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Appication PEA Smart Plusการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง18/06/2561
สต 71501/ว160ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงนายอำเภอควนกาหลง,นายอำเภอมะนัง,นายอำเภอควนโดน,นายอำเภอท่าแพ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ,นายกอ30/05/2561
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน