ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
สต 0017.3/ว3774ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ (บัญชีแนบท้าย)24/05/2560
สต 0017.3/ว1933สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั21/04/2560
สต 72401/ว216ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนายกองการบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง04/04/2560
ศธ0504.13/722/ว211ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลวิทยาลัยชุมชนสตูลหัวหน้าส่วนราชการ03/04/2560
สต 71501/ว88การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ28/03/2560
สต 71501/ว87การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ28/03/2560
สต 0017.3/ว1422การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริห21/03/2560
ศธ 04148/1279/1101ขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ื้นที่สพป.สตูลนายก อบต.ละงู21/03/2560
สต 0017.3/ว946การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (บัญชีแนบท้าย)01/03/2560
สต 0017.3/ว807การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรองผจว. หน.ส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ. นายกเทศมนตรี ผอ.สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรอิสระ ภาคเอ17/02/2560
ปช 0034(สต)43/1ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล 17/02/2560
04007.670/ว39แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกส่่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหาร24/01/2560
สต 0017.3/ว253การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2560ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรองผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ. นายเทศมนตรี ผู้อำนวยก18/01/2560
สต 0017.5/ว5840รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณะกรรมการพิจาณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน22/12/2559
สต 0017.3//ว5896รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนที่เกี่ยวข้อง22/12/2559
สต 0017.3/ว5390โครงการเฉลิมพระเกีรติ 70 ปี ผ่านบัตรอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทุกส่วนราชการ22/11/2559
สต 0017.3/ว4696รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2559ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนที่เกี่ยวข้อง19/10/2559
สต 0017/ว450การแต่งกายวันปิยมหาราชสำนักงานจังหวัดสตูลส่วนที่เกี่ยวข้อง18/10/2559
พิเศษ/ว447ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันไข่โลก 2559" (World Egg Day 2016)หอการค้าจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนฯ ที่เกี่ยวข้องฯ12/10/2559
สต 0017.3/ว4212รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนที่เกี่ยวข้อง28/09/2559
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
สำนักงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดสตูล


Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution

จำนวนผู้เยี่ยมชม  คน