P28-02 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมโดยทั่วไปภายในจังหวัด

  เลือกปี 

ประเภท/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านจำนวนโรงงาน
[+] กลั่นน้ำมันจากไม้กฤษณา 0
[+] กลึง ไส เชื่อมโลหะทั่วไป 0
[+] การถนอมเนื้อไม้และอบไม้ 0
[+] การถนอมสัตว์ 0
[+] การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม หอยลายและสัตว์น้ำ0
[+] การล้างทรายเพื่อการก่อสร้าง 0
[+] ขัดข้าว 0
[+] ขุดตักดิน 0
[+] ขุดหรือลอก กรวด ทราย หรีอดิน 0
[+] คอนกรีตผสมเสร็จ 0
[+] คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 0
[+] เคาะพ่นสีรถยนต์ 0
[+] ฆ่าชำแหละสุกร 0
[+] เชื่อมโลหะ 0
[+] ซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ 0
[+] ซ่อมแซม ทาสีเรือ 0
[+] ซ่อมรถยนต์ 0
[+] ซ่อมรถยนต์และจำหน่ายรถยนต์ 0
[+] ซ่อมรถยนต์และล้างอัดฉีดรถยนต์ 0
[+] ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ 0
[+] ดูดทราย 0
[+] ดูดทราย (ในที่ดินกรรมสิทธิ์) 0
[+] ต่อ ซ่อมแซม ทาสี ตอกหมันเรือ 0
[+] ตัดและซอยไม้แปรรูป 0
[+] ทำคอนกรีตบล๊อค ท่อและเสาคอนกรีต 0
[+] ทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0
[+] ทำเครื่องใช้จากโลหะ เช่น น๊อต สกรู บู๊ช 0
[+] ทำน้ำแข็ง 0
[+] ทำน้ำแข็งซองเพื่อการประมง 0
[+] ทำประตู เหล็กดัด 0
[+] ทำปลาป่น 0
[+] ทำปูนขาว 0
[+] ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต 0
[+] ทำผลิตภัณฑ์จากยาง 0
[+] ทำยางเครป ยางแผ่นผึ่งแห้ง 0
[+] ทำยางแผ่น 0
[+] ทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเค 0
[+] ทำลังไม้และเครื่องเรือน 0
[+] ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง จากไม้แปรรูป 0
[+] ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว 0
[+] ทำหลังคา แผ่นหลังคาเหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ สำหรับใช้ใน0
[+] ทำห้องเย็น 0
[+] ทำเหล็กดัด ประตูเหล็กยืด 0
[+] ทำอาหารทะเลกระป๋อง 0
[+] น้ำดื่ม 0
[+] บด ย่อยน้ำแข็ง 0
[+] บรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต 0
[+] แบ่งบรรจุก๊าซเพื่อจำหน่าย 0
[+] ประดิษฐ์กรรมทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้าน 0
[+] ปะยาง เปลี่ยนยางยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 0
[+] แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย 0
[+] ผลผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์ม เช่น แจกัน 0
[+] ผลิตยางแท่ง ที ที อาร์ 0
[+] ผลิตอิฐในการก่อสร้าง 0
[+] ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต 0
[+] เผาถ่าน 0
[+] เผาปูนขาว 0
[+] พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 0
[+] โม่ บด ย่อยหิน 0
[+] สีข้าว 0
[+] หีบน้ำมันปาล์ม 0
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 2171,0 7471 2375
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวสูรีย๊ะห์ ดาหมาด  E - mail 08 9294 5815
  ผู้ตรวจสอบ นายวินัย พรหมจันทร์  Web Site 08 9295 4923
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24/3/2560 10:52:49
  หมายเหตุ