P28-02 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมโดยทั่วไปภายในจังหวัด

  เลือกปี 

ประเภท/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านจำนวนโรงงาน
[+] กลั่นน้ำมันจากไม้กฤษณา 1
[+] กลึง ไส เชื่อมโลหะทั่วไป 18
[+] การถนอมเนื้อไม้และอบไม้ 1
[+] การถนอมสัตว์ 2
[+] การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม หอยลายและสัตว์น้ำ1
[+] การล้างทรายเพื่อการก่อสร้าง 1
[+] ขัดข้าว 4
[+] ขุดตักดิน 56
[+] ขุดหรือลอก กรวด ทราย หรีอดิน 5
[+] คอนกรีตผสมเสร็จ 4
[+] คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 1
[+] เคาะพ่นสีรถยนต์ 0
[+] ฆ่าชำแหละสุกร 1
[+] เชื่อมโลหะ 0
[+] ซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ 3
[+] ซ่อมแซม ทาสีเรือ 1
[+] ซ่อมรถยนต์ 4
[+] ซ่อมรถยนต์และจำหน่ายรถยนต์ 5
[+] ซ่อมรถยนต์และล้างอัดฉีดรถยนต์ 1
[+] ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ 5
[+] ดูดทราย 6
[+] ดูดทราย (ในที่ดินกรรมสิทธิ์) 2
[+] ต่อ ซ่อมแซม ทาสี ตอกหมันเรือ 3
[+] ตัดและซอยไม้แปรรูป 0
[+] ทำคอนกรีตบล๊อค ท่อและเสาคอนกรีต 3
[+] ทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3
[+] ทำเครื่องใช้จากโลหะ เช่น น๊อต สกรู บู๊ช 1
[+] ทำน้ำแข็ง 8
[+] ทำน้ำแข็งซองเพื่อการประมง 1
[+] ทำประตู เหล็กดัด 1
[+] ทำปลาป่น 2
[+] ทำปูนขาว 2
[+] ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต 4
[+] ทำผลิตภัณฑ์จากยาง 1
[+] ทำยางเครป ยางแผ่นผึ่งแห้ง 1
[+] ทำยางแผ่น 1
[+] ทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ทำยางเค 19
[+] ทำลังไม้และเครื่องเรือน 3
[+] ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง จากไม้แปรรูป 15
[+] ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว 1
[+] ทำหลังคา แผ่นหลังคาเหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ สำหรับใช้ใน1
[+] ทำห้องเย็น 3
[+] ทำเหล็กดัด ประตูเหล็กยืด 1
[+] ทำอาหารทะเลกระป๋อง 1
[+] น้ำดื่ม 3
[+] บด ย่อยน้ำแข็ง 1
[+] บรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต 1
[+] แบ่งบรรจุก๊าซเพื่อจำหน่าย 4
[+] ประดิษฐ์กรรมทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้าน 0
[+] ปะยาง เปลี่ยนยางยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 2
[+] แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย 12
[+] ผลผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์ม เช่น แจกัน 1
[+] ผลิตยางแท่ง ที ที อาร์ 1
[+] ผลิตอิฐในการก่อสร้าง 1
[+] ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต 2
[+] เผาถ่าน 2
[+] เผาปูนขาว 0
[+] พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 1
[+] โม่ บด ย่อยหิน 4
[+] สีข้าว 78
[+] หีบน้ำมันปาล์ม 5
รวม315

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 2171,0 7471 2375
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวสูรีย๊ะห์ ดาหมาด  E - mail 08 9294 5815
  ผู้ตรวจสอบ นายวินัย พรหมจันทร์  Web Site 08 9295 4923
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24/3/2560 10:52:49
  หมายเหตุ