P28-02 ขนาด กำลังผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและจำนวนคนงาน    แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/โรงงานจำนวนโรงงานที่ตั้งหมวดอุตสาหกรรมเงินลงทุน(ล้านบาท)ประเภทโรงงานผู้ชายผู้หญิงรวมดูรายละเอียด
[+]อ.เมืองสตูล1251,016,761,1981,1681,2772,445
[+]อ.ละงู75504,714,827610237847
[+]อ.ทุ่งหว้า931,334,822502777
[+]อ.ควนกาหลง37590,535,664627191818
[+]อ.ควนโดน3645,731,25811827145
[+]อ.ท่าแพ29231,258,20017474248
[+]อ.มะนัง47,912,00012012
[+]อ.setnset000000000
รวม3152,428,247,9692,7591,8334,592

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7472 2171,0 7471 2375
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวสูรีย๊ะห์ ดาหมาด  E - mail 08 9294 5815
  ผู้ตรวจสอบ นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง  Web Site 06 1413 4354
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24/3/2560 10:52:49
  หมายเหตุ