P29-05 ศูนย์กลางการค้าและตลาดที่สำคัญ แสดงกราฟ 

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/ตลาดจำนวนที่ตั้งวันที่จำหน่ายเวลาที่จำหน่าย
[+]อ.เมืองสตูล0000
[+]อ.ละงู0000
[+]อ.ทุ่งหว้า0000
[+]อ.ควนกาหลง0000
[+]อ.ควนโดน0000
[+]อ.ท่าแพ0000
[+]อ.มะนัง0000
[+]อ.setnset0000
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พาณิชย์จังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1126
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวนุดี มาลินี  E - mail 08 4750 6269
  ผู้ตรวจสอบ นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  Web Site 08 1979 7611
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1/8/2555 16:09:47
  หมายเหตุ