P31-01   กำลังแรงงาน (ผู้มีงานทำ, ผู้ว่างงาน, ผู้รอฤดูกาล)   แสดงกราฟ 

ปี/เดือนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป(ชาย)ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป(หญิง)รวมประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปผู้อยู่ในกำลังแรงงาน(ชาย)ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน(หญิง)รวมผู้อยู่ในกำลังแรงงานผู้มีงานทำ (ชาย)ผู้มีงานทำ(หญิง)รวมผู้มีงานทำผู้ว่างงาน (ชาย)ผู้ว่างงาน (หญิง)รวมผู้ว่างงานผู้รอฤดูกาล (ชาย)ผู้รอฤดูกาล(หญิง)รวมผู้รอฤดูกาลผู้ไม่อยู่ในกำลังทำงาน (ชาย)ผู้ไม่อยู่ในกำลังทำงาน (หญิง)รวมผู้ไม่อยู่ในกำลังทำงาน
[+] 2559106,134104,970211,10487,69263,191150,88386,28261,737148,0191,3651,1282,4934532637118,44241,77960,221
[+] 2558105,977104,814210,79188,05763,596151,65387,24862,765150,0138097891,5980424217,92041,21859,138
[+] 2557105,176103,951209,12789,23366,230155,46387,53165,461152,9921,7017692,47000015,94337,72153,664
[+] 2556104,358103,091207,44988,21661,828150,04488,09161,221149,31212560673100016,14241,26357,405
[+] 2553108,853109,934218,78792,96470,974163,93892,45969,506161,9654171,4681,8858808815,88938,96054,849
[+] 2552108,444109,564218,00893,06467,399160,46392,93866,722159,66012667780300015,38042,16557,545
[+] 2551106,017107,336213,35312,36841,98254,35092,73964,891157,6309103191,229014414412,36841,98254,350
[+] 2550105,517107,603213,12090,96667,987158,95389,63666,055155,6911,1941,9323,126136013614,55139,61654,167
[+] 2549103,392105,036208,42885,42762,222147,64984,05560,840144,8951,3721,3822,754195019517,77042,81360,583
[+] 2548101,247102,495203,74282,76959,817142,58682,19759,252141,4495725241,09600018,47842,67861,156
[+] 254790,22989,562179,79174,88856,556131,44473,81955,968129,7871,0685881,65600015,34133,00648,347
[+] 254689,57788,972178,54976,38654,918131,30474,46651,208125,6741,9203,7105,63000047,24513,19160,436
[+] 254588,86887,803176,67175,79853,939129,73774,33352,871127,2041,4651,0682,53300012,57033,86446,434

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สถิติจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1161
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอาซานะฮ์ เล็กหีม  E - mail 08 2429 7013
  ผู้ตรวจสอบ นางนูรอัยนี สูเด็น  Web Site 09 0980 4274
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5/4/2559 11:00:22
  หมายเหตุ