P31-05 อัตราค่าจ้างรายวัน

ปี/วันที่ประกาศวันที่มีผลบังคับใช้ฉบับที่ค่าจ้างขั้นต่ำ
[+] 2554
[+] 2551
[+] 2550
[+] 2549
[+] 2548
[+] 2547
[+] 2545
[+] 2544

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.แรงงานจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1189
  ผู้บันทึกข้อมูล   น.ส.ธัญพร สุวรรณชาตรี  E - mail 08 2433 0343
  ผู้ตรวจสอบ นายสะนิ เหมหีม  Web Site 08 9873 7807
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19/1/2554 10:34:41
  หมายเหตุ