P32-01 จำนวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มอาชีพทางการเกษตร  แสดงกราฟ

  เลือกปี 

อำเภอ/ตำบล/กลุ่มสหกรณ์/เดือนจำนวนสมาชิก
[+]อ.เมืองสตูล0
[+]อ.ละงู0
[+]อ.ทุ่งหว้า0
[+]อ.ควนกาหลง0
[+]อ.ควนโดน0
[+]อ.ท่าแพ0
[+]อ.มะนัง0
[+]อ.setnset0
รวม0

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.สหกรณ์จังหวัด      หมายเลขโทรศัพท์ 0 7473 0781 ต่อ 11
  ผู้บันทึกข้อมูล   นายใอโหยบ ยาประจัน  E - mail 08 9655 4876
  ผู้ตรวจสอบ นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส  Web Site 08 1966 8412
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21/4/2553 9:21:43
  หมายเหตุ