P43-02 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  แสดงกราฟ


ปี/อำเภอ/เดือนจำนวนกองทุนจำนวนสมาชิกจำนวนกองทุนหมู่บ้านที่กู้เงินจำนวนเงินที่กู้จากกองทุนจำนวนสมาชิกที่ชำระเงินคืนจำนวนเงินที่ชำระคืนจำนวนสมาชิกที่ชำระเงินคืนตามกำหนดเวลาจำนวนผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
[+] 255291,4009183,950,0006507,950,0004751,125
[+] 255191,4009183,750,0006507,902,0004751,125
[+] 255091,4009183,250,0006908,625,0002901,370
[+] 254991,413918,455,50087511,750,0006201,214
[+] 254891,328916,694,5005073,300,6003231,010
[+] 254791,270914,887,3004532,853,600287888
[+] 254691,121912,216,3002572,018,500193714
[+] 25459863910,470,0002121,457,000164609

  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1095
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง  E - mail 08 8784 7213
  ผู้ตรวจสอบ  Web Site
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายเดือน  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7/10/2552 12:22:05
  หมายเหตุ