T05-01 อัตราการขยายตัวของ GPP ต่อหัวของจังหวัด   แสดงกราฟ   แสดงตาราง 

                     ปีGPP ต่อหัว (ล้านบาท)GPP ต่อหัว ปีก่อนหน้า (ล้านบาท)อัตราการเปลี่ยนแปลง
255284,899.0694,428.4-10.09
255194,428.490,578.674.25
255090,578.6787,918.453.03
254987,918.4579,074.3711.18
254879,074.3774,407.966.27
254774,407.9665,209.6114.11
254665,209.6165,638.36-0.65
254565,638.3662,180.125.56
254462,180.1269,118.81-10.04
254369,118.8168,426.781.01

 
  หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัด     หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1161
  ผู้บันทึกข้อมูล   นางสาวอาซานะฮ์ เล็กหีม  E-Mail Address 08 2429 7013
  ผู้ตรวจสอบ นางนูรอัยนี สูเด็น  Web Site 09 0980 4274
  ความถี่ในการจัดเก็บ รายปี  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  หมายเหตุ