เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

 
 
จำนวนผู้ยี่ยมชม  คน
**การเก็บเงินค่่าใช้้จ่ายในการใช้ห้องประชุมและหอประชุม
1. ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 อัตราค่าธรรมเนียม ครึ่งวัน 1,075 บาท เต็มวัน 2,150 บาท
2. ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 อัตราค่าธรรมเนียม ครึ่งวัน 700 บาท เต็มวัน 1,400 บาท
3. ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 4 อัตราค่าธรรมเนียม ครึ่งวัน 700 บาท เต็มวัน 1,400 บาท
4. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อัตราค่าธรรมเนียม ครึ่งวัน 2,700 บาท เต็มวัน 5,400 บาท

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

*****การขอจองใช้ห้องประชุมและหอประชุมในเวลาราชการเท่านั้น*****
***** มีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานจังหวัดสตูล
 ตารางการใช้ห้องประชุม ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
ห้อง/ เวลา08.30
-
09.00
09.00
-
09.30
09.30
-
10.00
10.00
-
10.30
10.30
-
11.00
11.00
-
11.30
11.30
-
12.00
12.00
-
12.30
12.30
-
13.00
13.00
-
13.30
13.30
-
14.00
14.00
-
14.30
14.30
-
15.00
15.00
-
15.30
15.30
-
16.00
16.00
-
16.30
โต๊ะพญาวัง
เรื่อง:คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ส...
ประธาน : ผวจ.สต.
โต๊ะหยงกง
เรื่อง:ประชุมเร่งรัดติดตามง...
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เรื่อง:ประชุมรับฟังความคิดเ...
ประธาน : ผวจ.
* หมายเหตุ
 -
ห้อง หมายถึง ห้องที่กำลังรอการอนุมัติ
 -
ห้อง หมายถึง ห้องที่อนุมัติการจองแล้ว
 

  ข้อมูลห้องประชุม  อาคาร
ห้อง : โต๊ะพญาวัง

อาคาร : ศาลากลางหลังใหม่
ชั้น : 4
ความจุ : 120ห้อง : โต๊ะหยงกง

อาคาร : ศาลากลางหลังใหม่
ชั้น : 3
ความจุ : 40 

สิงหาคม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Today: 21/8/2562